logo

2. redna letna skupščina LAS Dobro za nas


V sredo, 30.11.2016, je v bila v prostorih Ljudske univerze Slov. Bistrica izvedena 2. redna letna skupščina članov lokalne akcijske skupine Dobro za nas. Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica je upravljavec LAS tudi v programskem obdobju 2014-2020.

Skupščine se je udeležilo 31 članov. Dnevni red je bil sledeči:

  1. Uvodni pozdrav in izvolitev (tri članske verifikacijske komisije za štetje glasov, dva člana predsedstva zbora, zapisnikarja, dva overovatelja zapisnika)
  2. Ugotovitev sklepčnosti skupščine
  3. Poročilo o delu LAS v letih 2015 in 2016
  4. Poročilo nadzornega odbora
  5. Predstavitev Javnega poziva za nabor operacij
  6. Plan dela LAS za leto 2017
  7. Pobude in predlogi
  8. Razno

Največ časa je bilo posvečenega 5. točki, kjer sta Mirjana Predikaka in Tomaž Repnik predstavila načrt financiranja LAS v obdobju 2014-2020, podrobno pa je bil predstavljen tudi 1. Javni poziv za nabor operacij. Predstavitev Javnega poziva je na voljo v spodnji priponki.

V zaključni razpravi je bila ponovno izpostavljena pomembnost temeljite priprave in dosledne izvedbe prijavljenih in izbranih projektov, saj bo le na ta način zagotovljeno učinkovito črpanje sredstev.

Za dodatne informacije in usmeritve pri pripravi projektnih predlogov in prijav je RIC Slov. Bistrica še naprej na voljo zainteresirani javnosti.

Priponka:

Predstavitev virov financiranja in 1. Javnega poziva

  

Več
20.04.2018
16.04.2018
16.04.2018
11.04.2018
e-novice
Ric © 2013, Vse pravice pridržane | 8000plus | Izmenjava povezav